Quý khách mua trên 10.000¥ được miễn cước chuyển, trên 5000¥ giảm 50% cước chuyển, phí lạnh 600¥, phí daibiki 400¥ bên quí khách chịu ( nếu có)

Hướng dẫn đặt hàng.

1. Chọn hàng muốn đặt.
2. Điền số lượng hàng muốn đặt

Hướng dẫn thêm giỏ hàng

3. Sau khi điền số lượng vui lòng nhấp chuột vào xe đẩy mầu đỏ để thêm hàng vào giỏ.
4. Sau khi hoàn thành đặt hàng vui lòng nhấp chuột vào xe đẩy mầu xanh.

Thông tin nhận hàng

5. Sau đó điền thông tin ship hàng.
6. Thông báo cho chợ biết bạn đã đặt hàng theo tên người nhận là gì. Để chúng tôi kiểm tra đơn hàng.

QUÀ TẶNG CHỌN MỘT TRONG NHỮNG MÓN SAU KHI MUA 1 MAN .MUA 2 MAN TẶNG 2 MÓN,…

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 0
 

SÉT GIÁ RẺ

No. Hình Sản phẩm Giá SL

MÓN NGON

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 650
 
2 590
 
3 650
 
4 350
 
5 130
 
6 1100
 
7 1000
 
8 550
 
9 700
 
10 950
 
11 250
 
12 400
 
13 320
 
14 220
 
15 1000
 
16 870
 
17 1000
 
18 850
 
19 900
 
20 420
 
21 550
 
22 700
 
23 550
 
24 600
 
25 550
 
26 1400
 
27 300
 
28 (Khuyến mãi) 900
 
29 600
 
30 2100
 
31 1000
 

THỊT , CÁ, LƯƠNG,ẾCH, GÀ,VỊT

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 600
 
2 1900
 
3 1600
 
4 600
 
5 1200
 
6 1000
 
7 490
 
8 1100
 
9 1200
 
10 550
 
11 600
 
12 750
 
13 1250
 
14 1100
 
15 600
 
16 1000
 
17 550
 
18 650
 
19 900
 
20 1000
 
21 850
 
22 1500
 
23 650
 
24 850
 
25 750
 
26 1400
 
27 1200
 
28 1200
 
29 600
 
30 1100
 
31 250
 
32 1500
 
33 1250
 
34 1000
 
35 1200
 
36 1200
 
37 1700
 
38 1200
 
39 600
 
40 750
 
41 750
 
42 1200
 
43 600
 
44 1400
 
45 1300
 
46 1000
 
47 700
 
48 1200
 
49 1200
 
50 1400
 
51 800
 
52 1250
 
53 800
 
54 600
 
55 3400
 
56 900
 
57 700
 
58 900
 
59 (Khuyến mãi) 1550
 
60 1200
 
61 500
 

MÌ GÓI CÁC LOẠI

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 2800
 
2 500
 
3 500
 
4 (hết hàng) 2700
5 500
 
6 2500
 
7 450
 
8 450
 
9 1800
 
10 400
 
11 1800
 
12 500
 
13 2600
 
14 3000
 
15 500
 
16 3000
 
17 500
 
18 600
 
19 1800
 
20 500
 
21 130
 
22 110
 
23 500
 
24 3000
 
25 100
 
26 2800
 
27 400
 
28 2500
 
29 90
 
30 2800
 

NƯỚC MẮM, NƯỚC TƯƠNG, MẮM

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 200
 
2 150
 
3 650
 
4 450
 
5 550
 
6 400
 
7 320
 
8 500
 
9 280
 
10 700
 
11 300
 
12 300
 
13 350
 
14 650
 
15 650
 
16 350
 
17 500
 
18 490
 
19 400
 
20 250
 
21 420
 
22 550
 
23 400
 
24 600
 
25 400
 
26 250
 
27 380
 
28 500
 
29 500
 
30 300
 
31 600
 
32 250
 
33 500
 
34 300
 
35 250
 
36 550
 
37 400
 
38 200
 

BÁNH PHỞ, BÚN , BÁNH CANH, BÚN BÒ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 280
 
2 450
 
3 400
 
4 300
 
5 280
 
6 250
 
7 250
 
8 220
 
9 400
 
10 150
 
11 350
 
12 230
 
13 350
 
14 150
 
15 200
 
16 350
 
17 450
 
18 280
 
19 200
 
20 250
 
21 350
 
22 300
 

GIA VỊ CÁC LOẠI

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 150
 
2 100
 
3 90
 
4 90
 
5 250
 
6 200
 
7 400
 
8 270
 
9 1600
 
10 (hết hàng) (Khuyến mãi) 1500
11 1500
 
12 1500
 
13 150
 
14 150
 
15 200
 
16 150
 
17 150
 
18 150
 
19 150
 
20 150
 
21 150
 
22 150
 
23 150
 
24 150
 
25 150
 
26 150
 
27 150
 
28 300
 
29 250
 
30 420
 
31 320
 
32 450
 
33 350
 
34 450
 
35 250
 
36 200
 
37 100
 
38 350
 
39 150
 
40 220
 
41 180
 
42 150
 

BỘT CÁC LOẠI

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 380
 
2 380
 
3 380
 
4 380
 
5 380
 
6 350
 
7 350
 
8 380
 
9 350
 
10 380
 
11 380
 
12 380
 
13 650
 
14 340
 
15 380
 
16 200
 
17 450
 
18 400
 
19 300
 
20 350
 
21 450
 
22 450
 
23 350
 

RAU, CỦ, QUẢ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 1000
 
2 350
 
3 600
 
4 500
 
5 500
 
6 450
 
7 250
 
8 250
 
9 250
 
10 1000
 
11 200
 
12 210
 
13 250
 
14 250
 
15 250
 
16 600
 
17 250
 
18 500
 
19 350
 
20 350
 
21 1250
 

ĐỒ HỘP & NƯỚC UỐNG ĐÓNG LON

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 300
 
2 160
 
3 400
 
4 500
 
5 200
 
6 450
 
7 550
 
8 140
 
9 220
 
10 280
 
11 120
 
12 300
 
13 250
 
14 1000
 
15 450
 
16 2200
 
17 600
 
18 550
 
19 1300
 
20 200
 
21 130
 
22 180
 
23 550
 

NGUYÊN LIỆU NẤU CHÈ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 300
 
2 100
 
3 500
 
4 200
 
5 200
 
6 80
 
7 400
 
8 350
 
9 750
 
10 350
 
11 300
 
12 300
 
13 700
 
14 350
 
15 400
 
16 220
 
17 450
 
18 450
 
19 700
 
20 600
 
21 150
 
22 400
 
23 300
 
24 100
 
25 200
 
26 300
 
27 280
 
28 400
 
29 300
 

CÀ PHÊ, THUỐC LÁ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 650
 
2 500
 
3 500
 
4 450
 
5 550
 

TỦ THUỐC GIA ĐÌNH

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 100
 
2 (hết hàng) 450
3 450
 
4 50
 
5 700
 
6 700
 
7 100
 
8 600
 
9 1200
 
10 1000
 
11 2000
 
12 250
 

Hàng sỉ

No. Hình Sản phẩm Giá SL