Quý khách mua trên 10.000¥ được miễn cước chuyển, trên 5000¥ giảm 50% cước chuyển, phí lạnh 600¥, phí daibiki 400¥ bên quí khách chịu ( nếu có)

Hướng dẫn đặt hàng.

1. Chọn hàng muốn đặt.
2. Điền số lượng hàng muốn đặt

Hướng dẫn thêm giỏ hàng

3. Sau khi điền số lượng vui lòng nhấp chuột vào xe đẩy mầu đỏ để thêm hàng vào giỏ.
4. Sau khi hoàn thành đặt hàng vui lòng nhấp chuột vào xe đẩy mầu xanh.

Thông tin nhận hàng

5. Sau đó điền thông tin ship hàng.
6. Thông báo cho chợ biết bạn đã đặt hàng theo tên người nhận là gì. Để chúng tôi kiểm tra đơn hàng.

QUÀ TẶNG CHỌN MỘT TRONG NHỮNG MÓN SAU KHI MUA 1 MAN .MUA 2 MAN TẶNG 2 MÓN,…

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 0
 

SÉT GIÁ RẺ

No. Hình Sản phẩm Giá SL

MÓN NGON

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 590
 
2 350
 
3 130
 
4 1100
 
5 1000
 
6 550
 
7 950
 
8 250
 
9 400
 
10 320
 
11 220
 
12 1000
 
13 870
 
14 1000
 
15 850
 
16 900
 
17 420
 
18 550
 
19 700
 
20 550
 
21 400
 
22 450
 
23 1450
 
24 300
 
25 (Khuyến mãi) 900
 
26 600
 
27 2100
 
28 1000
 

THỊT , CÁ, LƯƠNG,ẾCH, GÀ,VỊT

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 600
 
2 1900
 
3 1600
 
4 600
 
5 1200
 
6 1000
 
7 490
 
8 1100
 
9 1200
 
10 550
 
11 600
 
12 750
 
13 1250
 
14 1100
 
15 600
 
16 550
 
17 650
 
18 900
 
19 1000
 
20 850
 
21 1500
 
22 650
 
23 850
 
24 750
 
25 1400
 
26 1200
 
27 1300
 
28 600
 
29 1300
 
30 250
 
31 1500
 
32 1250
 
33 1000
 
34 1200
 
35 1200
 
36 1700
 
37 1200
 
38 600
 
39 750
 
40 750
 
41 1200
 
42 600
 
43 1000
 
44 1300
 
45 1000
 
46 700
 
47 1400
 
48 1500
 
49 1400
 
50 800
 
51 1250
 
52 800
 
53 600
 
54 3400
 
55 900
 
56 700
 
57 900
 
58 (Khuyến mãi) 1550
 
59 1200
 
60 500
 

MÌ GÓI CÁC LOẠI

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 2800
 
2 500
 
3 2700
 
4 500
 
5 2500
 
6 450
 
7 400
 
8 1800
 
9 500
 
10 2300
 
11 3000
 
12 500
 
13 3000
 
14 500
 
15 600
 
16 1800
 
17 500
 
18 110
 
19 500
 
20 3000
 
21 100
 
22 2800
 
23 400
 
24 2500
 
25 90
 
26 2800
 

NƯỚC MẮM, NƯỚC TƯƠNG, MẮM

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 200
 
2 150
 
3 650
 
4 450
 
5 550
 
6 400
 
7 320
 
8 500
 
9 280
 
10 700
 
11 300
 
12 300
 
13 350
 
14 650
 
15 650
 
16 350
 
17 500
 
18 490
 
19 400
 
20 250
 
21 420
 
22 550
 
23 400
 
24 600
 
25 400
 
26 250
 
27 380
 
28 500
 
29 500
 
30 300
 
31 600
 
32 250
 
33 500
 
34 300
 
35 250
 
36 550
 
37 400
 
38 200
 

BÁNH PHỞ, BÚN , BÁNH CANH, BÚN BÒ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 280
 
2 450
 
3 400
 
4 300
 
5 280
 
6 250
 
7 250
 
8 220
 
9 400
 
10 150
 
11 350
 
12 230
 
13 350
 
14 150
 
15 200
 
16 350
 
17 450
 
18 280
 
19 200
 
20 250
 
21 350
 
22 300
 

GIA VỊ CÁC LOẠI

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 150
 
2 100
 
3 90
 
4 90
 
5 250
 
6 200
 
7 400
 
8 270
 
9 1600
 
10 (hết hàng) (Khuyến mãi) 1500
11 1500
 
12 1500
 
13 150
 
14 150
 
15 200
 
16 150
 
17 150
 
18 150
 
19 150
 
20 150
 
21 150
 
22 150
 
23 150
 
24 150
 
25 150
 
26 150
 
27 150
 
28 300
 
29 250
 
30 420
 
31 320
 
32 450
 
33 350
 
34 450
 
35 200
 
36 100
 
37 350
 
38 150
 
39 220
 
40 180
 
41 150
 

BỘT CÁC LOẠI

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 380
 
2 380
 
3 380
 
4 380
 
5 380
 
6 350
 
7 350
 
8 380
 
9 350
 
10 380
 
11 380
 
12 650
 
13 340
 
14 380
 
15 200
 
16 450
 
17 400
 
18 300
 
19 350
 
20 450
 
21 450
 
22 350
 

RAU, CỦ, QUẢ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 1000
 
2 350
 
3 500
 
4 450
 
5 250
 
6 250
 
7 250
 
8 200
 
9 210
 
10 250
 
11 250
 
12 250
 
13 600
 
14 250
 
15 500
 
16 350
 
17 350
 

ĐỒ HỘP & NƯỚC UỐNG ĐÓNG LON

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 300
 
2 180
 
3 400
 
4 500
 
5 180
 
6 450
 
7 550
 
8 140
 
9 220
 
10 280
 
11 120
 
12 300
 
13 250
 
14 1000
 
15 450
 
16 2200
 
17 600
 
18 550
 
19 1300
 
20 200
 
21 130
 
22 180
 
23 550
 

NGUYÊN LIỆU NẤU CHÈ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 300
 
2 100
 
3 500
 
4 200
 
5 200
 
6 80
 
7 400
 
8 350
 
9 750
 
10 350
 
11 300
 
12 700
 
13 350
 
14 400
 
15 220
 
16 450
 
17 450
 
18 600
 
19 150
 
20 400
 
21 300
 
22 100
 
23 200
 
24 300
 
25 280
 
26 400
 
27 300
 

CÀ PHÊ, THUỐC LÁ

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 650
 
2 500
 
3 500
 
4 450
 
5 550
 

TỦ THUỐC GIA ĐÌNH

No. Hình Sản phẩm Giá SL
1 100
 
2 (hết hàng) 450
3 450
 
4 50
 
5 700
 
6 700
 
7 100
 
8 600
 
9 1200
 
10 1000
 
11 2000
 
12 250
 

Hàng sỉ

No. Hình Sản phẩm Giá SL